26 กุมภาพันธ์ 2561

เกม CABAL 2 ประกาศยุติให้บริการ

CABAL 2

ESTGames ผู้พัฒนาและให้บริการเกม CABAL 2 เซิร์ฟเวอร์อเมริกาเหนือ ประกาศเตรียมยุติให้บริการเกมในอีก 2 เดือนข้างหน้า ทำให้แผนงานเกี่ยวกับทิศทางของเกมในอนาคตต้องถูกยกเลิกทันที แม้ทางผู้พัฒนาไม่ได้แจ้งเหตุผลไว้อย่างชัดเจน แต่สาเหตุหลักน่าจะเกิดจากระบบเกมไม่ค่อยได้รับความสนใจมากพอ ทำให้จำนวนผู้เล่นลดลงอย่างต่อเนื่อง

การตัดสินใจปิดให้บริการเกม CABAL 2 สะท้อนความจริงที่ว่าเกมแนว MMORPG ที่ถูกหยิบมาสร้างภาคต่อส่วนใหญ่ไม่ค่อยประสบความสำเร็จ อาทิเช่น Ragnarok, Yulgang หรือ TS Online สวนทางกับตัวเกมต้นฉบับที่ยังคงเปิดให้บริการนานกว่า 10 ปี

ที่มา - https://goo.gl/oyi56L