10 มกราคม 2562

Ragnarok M เควส Glast Heim รหัสเปิด Brother's Box


Ragnarok M: Eternal Love เฉลยเควส Glast Heim รหัสเปิดกล่อง Brother's Box เมื่อบอกความรู้สึกของ Bard ต่อพี่ชาย Bracci เรียบร้อยแล้วเขาจะมอบภารกิจ Older Brother's Box และ Younger Brother's Box ที่ซ่อนอยู่ใต้ต้นไม้ขวาล่างของเมือง Glast Heim

ซึ่ง Bracci รู้เพียงรหัส 2 แรก คือ 32 แต่เควส์ให้ผู้เล่นบอกรหัสเปิดกล่องทั้งหมด 4 ตำแหน่ง โดยรหัสลับเปิดกล่องทั้ง 2 แบบ ใช้รหัสเดียวกัน คือ 3 2 1 4 หลังจากเปิดกล่องทั้ง 2 แบบ ระบบเควสจะให้เรากลับไปหา Bard และ Bracci ทั้งสองจะมอบค่าประสบการณ์จำนวนหนึ่งและกล่องสุ่มไอเทม Refine เป็นสิ่งตอบแทน