10 มกราคม 2562

Ragnarok M เควส Glast Heim บอกความรู้สึก Bracci


Ragnarok M: Eternal Love เฉลยเควส Glast Heim บอกความรู้สึก Bracci หลังจากนำ Anoline Wine ไปมอบให้กับ Bard น้องชายของเขาที่ประจำอยู่ ณ สุสานเมือง Glast Heim ผู้ต้องเดินทางกลับมาส่งข้อความอีกครั้งต่อ Bracci โดยเขาจะให้บอกความรู้สึกของน้องชายหลังได้รับไวน์ว่ามีปฎิกริยาอย่างไรบ้าง

คำถามข้อ 1
 • Drooling
 • Sweating
 • Happy
 • Hopeless
 • Then what?

คำถามข้อ 2
 • Terrific
 • Laughing
 • Cold Sweat
 • Happy

คำถามข้อ 3
 • Big Heart
 • Hopeless
 • Cold Sweat
 • Drooling