หน้าแรกGuidesGenshin Impact รวมสูตรทำอาหาร เพิ่มค่า Stamina อื่นๆ

Genshin Impact รวมสูตรทำอาหาร เพิ่มค่า Stamina อื่นๆ

- Advertisement -

หากในทีมไม่มีตัวละครสาย Healer อาหารถือเป็นตัวเลือกถัดมาที่ผู้เล่นเกม Genshin Impact ต้องมีติดตัวไว้เสมอ คุณสมบัติของอาหารแต่ละประเภทช่วยในการเพิ่มค่าสถานะต่างๆ อาทิเช่น ATK, DEF และ CRIT Rate รวมทั้งฟื้นฟู HP, Revive และ Stamina โดยผู้เล่นสามารถทำอาหารผ่านคลาสตัวละครตามตำแหน่งต่างๆ บนแผนที่ได้

Genshin Impact รวมสูตรทำอาหาร

สูตรอาหาร Stamina

เมนูสถานะวัตถุดิบ

Barbatos Ratatouille
ลดการใช้ Stamina การวิ่งและเครื่องร่อนของสมาชิกในทีมลง 20-35% เป็นเวลา 900 วินาทีCarrot x4
Potato x4
Onion x4

Cream Stew
ลดการใช้ Stamina ของสมาชิกทีมทั้งหมดลง 20% -35% เป็นเวลา 300 วินาทีRaw Meat x2
Cream x2
Snapdragon x1

Lotus Seed and Bird Egg Soup
ลดการใช้ Stamina ในการวิ่งของสมาชิกทีมทั้งหมดลง 20 -35% เป็นเวลา 900 วินาทีLotus Head x1
Bird Egg x1
Sugar x1

Northern Smoked Chicken
ฟื้นฟูค่า Stamina เพิ่มขึ้น 40 – 70 หน่วยSmoked Fowl x1
Onion x1
Cabbage x1

Sticky Honey Roast
ลดการใช้ Stamina ในการปีนป่าย,วิ่ง และร่อน ลง 20 -35% เป็นเวลา 300 วินาทีRaw Meat x4
Carrot x2
Sugar x2

True Barbatos Ratatouille
ลดการใช้ Stamina ในการวิ่งและการร่อนของสมาชิกทีมทั้งหมดลง 35% เป็นเวลา 1800 วินาทีCarrot x4
Potato x4
Onion x4

Zhongyuan Chop Suey
ลดการใช้ Stamina ในการปีนป่าย, วิ่ง และร่อนของสมาชิกทีมทั้งหมดลง 20% -35% เป็นเวลา 300 วินาทีRaw Meat x3
Fish x3
Flour x3
Salt x2

สูตรอาหารชุบชีวิต Revive

เมนูสถานะวัตถุดิบ

Baked Vegetable Pie
เลือกตัวละครที่ต้องการชุบชีวิตฟื้นฟูพลังชีวิต 900-1500 หน่วยCabbage x1
Ham x1
Cream x1
Crab x1

Caelum Terra Mora Meat
ชุบชีวิตตัวละครและฟื้นฟูพลังชีวิต 20% ของ Max HP จากนั้นฟื้นฟูพลังชีวิตเพิ่มเติม 550 หน่วยRaw Meat x1
Flour x1

Chicken Stir-Fry
เลือกตัวละครที่ต้องการชุบชีวิตฟื้นฟูพลังชีวิต 50-150 หน่วยRaw Meat x1
Jueyun Chili x1

Golden Shrimp Balls
เลือกตัวละครที่ต้องการชุบชีวิตฟื้นฟูพลังชีวิต 250-550 หน่วยShrimp Meat x4
Potato x3

Lighter-than-air Pancake
ชุบชีวิตตัวละครและฟื้นฟูพลังชีวิต 20% ของ Max HP จากนั้นฟื้นฟูพลังชีวิตเพิ่มเติม 550 หน่วยBerry x3
Flour x2
Bird Egg x1

Mondstadt Grilled Fish
เลือกตัวละครที่ต้องการชุบชีวิตฟื้นฟูพลังชีวิต 50-150 หน่วยFish x1
Pepper x1

Mora Meat
เลือกตัวละครที่ต้องการชุบชีวิตฟื้นฟูพลังชีวิต 50-150 หน่วยRaw Meat x1
Flour x1

Outrider’s Champion Steak!
ชุบชีวิตตัวละครและฟื้นฟูพลังชีวิต 10% ของ Max HP จากนั้นฟื้นฟูพลังชีวิตเพิ่มเติม 150 หน่วยRaw Meat x2

Steak
เลือกตัวละครที่ต้องการชุบชีวิตฟื้นฟูพลังชีวิต 50-150 หน่วยRaw Meat x2

Tea Break Pancake
เลือกตัวละครที่ต้องการชุบชีวิตฟื้นฟูพลังชีวิต 200-550 หน่วยBerry x3
Flour x2
Bird Egg x1

Teyvat Fried Egg
เลือกตัวละครที่ต้องการชุบชีวิตฟื้นฟูพลังชีวิต 50-150 หน่วยBird Egg x1

สูตรอาหารฟื้นฟูพลังชีวิต Heal

เมนูสถานะวัตถุดิบ

Black-Back Perch Stew
ฟื้นฟูพลังชีวิต 7.5% ของสมาชิกทีมทั้งหมด และฟื้นฟูพลังชีวิต 350-580 หน่วย ทุก 5 วินาที เป็นเวลา 30 วินาทีFish x3
Jueyun Chili x1
Salt x1
Violetgrass x1

Chicken-Mushroom Skewer
ฟื้นฟูพลังชีวิต 8%-10% ของ Max HP และฟื้นฟูพลังชีวิต 750-1100 หน่วยMushroom x1
Fowl x1

Crystal Shrimp
ฟื้นฟูพลังชีวิต 18-22% ของ Max HP ให้กับตัวละครที่เลือก และฟื้นฟูพลังชีวิต 320-490 หน่วย ทุก 5 วินาทีใน 30 วินาทีถัดไปRice x3
Shrimp Meat x3
Carrot x2

Flaming Red Bolognese
ฟื้นฟูพลังชีวิต 18-22% ของ Max HP ให้กับตัวละครที่เลือก และฟื้นฟูพลังชีวิต 320-490 หน่วย ทุก 5 วินาทีใน 30 วินาทีถัดไปFlour x2
Raw Meat x2
Tomato x1

Fruity Skewers
ฟื้นฟูพลังชีวิต 16% ของ Max HP และเพิ่มอีก 1200 หน่วยMushroom x1
Fowl x1

Grilled Tiger Fish
ฟื้นฟูพลังชีวิต 8%-10% ของ Max HP และเพิ่มอีก 750-1100 หน่วย ให้กับตัวละครที่เลือกFish x1
Pepper x1

Matsutake Meat Roll
ฟื้นฟูพลังชีวิต 20%-24% ของ Max HP และเพิ่มอีก 900-1600 หน่วย ให้กับตัวละครที่เลือกMatsutake x2
Raw Meat x2

Mondstadt Hash Brown
ฟื้นฟูพลังชีวิต 30%-36% ของ Max HP และเพิ่มอีก 750-2150 หน่วยPinecone x2
Potato x1
Jam x1

Mushroom Pizza
ฟื้นฟูพลังชีวิต 7.5% ของสมาชิกทีมทั้งหมด และฟื้นฟูพลังชีวิต 350-580 หน่วย ทุก 5 วินาที เป็นเวลา 30 วินาทีMushroom x4
Flour x3
Cabbage x2
Cheese x1

Mysterious Bolognese
ฟื้นฟูพลังชีวิต 26% ของ Max HP ให้กับสมาชิกทีมทั้งหมด และฟื้นฟูพลังชีวิต 590 หน่วย ทุก 5 วินาที เป็นเวลา 30 วินาทีFlour x2
Raw Meat x2
Tomato x1

Radish Veggie Soup
ฟื้นฟูพลังชีวิต 8-10% ของ Max HP ให้กับตัวละครที่เลือก และฟื้นฟูพลังชีวิต 190-270 หน่วย ทุก 5 วินาทีใน 30 วินาทีถัดไปRadish x1
Mint x1

Squirrel Fish
ฟื้นฟูพลังชีวิต 30-34% ของ Max HP และเพิ่มพลังชีวิต 850-2,700 หน่วยให้กับตัวละครที่เลือกFish x4
Tomato x2
Flour x2
Sugar x1

Sweet Madame
ฟื้นฟูพลังชีวิต 20%-26% ของ Max HP และเพิ่มพลังชีวิต 900-1450 หน่วยFowl x2
Sweet Flower x2

Wanmin Restaurant’s Boiled Fish
ฟื้นฟูพลังชีวิต 34% ของ Max HP ให้กับสมาชิกทีมทั้งหมดและฟื้นฟูพลังชีวิต 1410 หน่วย ทุก 5 วินาที เป็นเวลา 30 วินาทีFish x3
Jueyun Chili x1
Salt x1
Violetgrass x1

สูตรอาหารเพิ่มค่าสถานะ Stats

เมนูสถานะวัตถุดิบ

Adeptus’ Temptation
เพิ่มพลังโจมตี ATK 260-371 หน่วย ของสมาชิกทีมทั้งหมด และ CRIT Rate เพิ่มขึ้น 8-12% เป็นเวลา 300 วินาทีHam x4
Crab x3
Shrimp Meat x3
Matsutake x3

Almond Tofu
เพิ่มพลังโจมตี ATK 65-92 หน่วย ของสมาชิกทีมทั้งหมดเป็นเวลา 300 วินาทีMilk x3
Sugar x1
Almond x1

Blessed Symphony
เพิ่มพลังโจมตีทางกายภาพ 60% ของสมาชิกปาร์ตี้ทั้งหมดเป็นเวลา 300 วินาทีHam x1
Bacon x1
Sausage x1
Mint x1

Calla Lily Seafood Soup
เพิ่มพลังป้องกัน DEF 108-154 หน่วย ของสมาชิกทีมทั้งหมดเป็นเวลา 300 วินาทีCrab x4
Calla Lily x1
Mint x2

Cold Cut Platter
เพิ่มพลังโจมตีทางกายภาพ 20%-40% ของสมาชิกปาร์ตี้ทั้งหมดเป็นเวลา 300 วินาทีHam x1
Bacon x1
Sausage x1
Mint x1

Come and Get It
เพิ่ม CRIT Rate 10-20% ของสมาชิกทีมทั้งหมดเป็นเวลา 300 วินาทีRaw Meat x3
Fish x3
Rice x3
Tofu x1

Fisherman’s Toast
เพิ่มพลังป้องกัน DEF 82-117 หน่วย ของสมาชิกทีมทั้งหมดเป็นเวลา 300 วินาทีFlour x3
Tomato x2
Onion x1
Milk x1

Fried Radish Balls
เพิ่มพลังโจมตี ATK 65-92 หน่วย ของสมาชิกทีมทั้งหมดเป็นเวลา 300 วินาทีFlour x3
Radish x2
Pepper x1

Jade Parcel
เพิ่มพลังโจมตี ATK 65-95 หน่วย ของสมาชิกทีมทั้งหมดเป็นเวลา 300 วินาทีLotus Head x3
Jueyun Chili x2
Cabbage x2
Ham x1

Jewelry Soup
เพิ่มพลังป้องกัน DEF 62-88 หน่วย ของสมาชิกทีมทั้งหมดเป็นเวลา 300 วินาทีSnapdragon x2
Tofu x2
Lotus Head x1

Jueyun Chili Chicken
เพิ่ม CRIT Rate 6-12% ของสมาชิกทีมทั้งหมดเป็นเวลา 300 วินาทีFowl x2
Jueyun Chili x1
Pepper x1

Once Upon a Time in Mondstadt
เพิ่ม CRIT Rate 20% ของสมาชิกทีมทั้งหมด และ CRIT DMG สร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น 20% เป็นเวลา 300 วินาทีRaw Meat x3
Potato x3
Small Lamp Grass x1
Cheese x1

Pile ‘Em Up
เพิ่ม CRIT Rate 10-20% ของสมาชิกทีมทั้งหมดเป็นเวลา 300 วินาทีRaw Meat x3
Potato x3
Small Lamp Grass x1
Cheese x1

Qingce Stir Fry
เพิ่มพลังโจมตี ATK 211-301 หน่วย ของสมาชิกทีมทั้งหมดเป็นเวลา 300 วินาทีMushroom x3
Lotus Head x2
Jueyun Chili x1
Cabbage x1

Satisfying Salad
เพิ่ม CRIT Rate 6-12% ของสมาชิกทีมทั้งหมดเป็นเวลา 300 วินาทีCabbage x2
Apple x2
Bird Egg x1
Potato x1

Sauteed Matsutake
เพิ่มพลังโจมตี ATK 211-301 หน่วย ของสมาชิกทีมทั้งหมดเป็นเวลา 300 วินาทีMatsutake x3
Flour x3
Pinecone x2
Butter x2

ทั้งหมดนี้คือรายชื่อเมนูอาหาร และ รวมสูตรทำอาหาร ของเกม Genshin Impact ไม่ว่าจะเป็นการเดินเควสลงดันเจี้ยนหรือตีบอส อาหารถือเป็นไอเทมจำเป็นที่ควรมีติดตัวไว้ตลอดเวลา บางครั้งผู้เล่นต้องกดใช้ในยามฉุกเฉินหรือสถานการณ์สำคัญ

- Advertisement -

เกมไกด์