Ragnarok Gravity ระบบตีบวก อัพเกรดไอเทมขั้นพื้นฐาน

ดูเหมือนว่า ระบบตีบวก ของเกม Ragnarok Online เปิดให้บริการโดย Gravity จะมีหน้าตาเปลี่ยนไปจากเดิมสำหรับผู้เล่นบางคนที่เคยติดอยู่กับตัวเกมเวอร์ชั่นคลาสสิก ซึ่งระบบตีบวกที่เปลี่ยนไปมีหน้าต่างการใช้งานง่ายขึ้น กดเพียงครั้งเดียวก็สามารถตีบวกได้เรื่อยๆ ตราบใดที่ยังมีไอเทมตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้

สำหรับช่องทางการตีบวกสามารถใช้บริการจาก NPC ที่ประจำอยู่ตามเมืองต่างๆ ในห้องตีบวกที่ผู้เล่นเกม Ragnarok คุ้นเคยกันดี หรือสามารถเข้าไปยังห้องโถงใหญ่ผ่าน NPC สวมแว่นดำชื่อ Cash Item Guide สถานที่เดียวกันที่ใช้ในการรวมมะละกอ

วิธีการตีบวก

  • คุยกับ NPC จะปรากฤหน้าต่าง อัพเกรด
  • ลากไอเทมอาวุธหรือของสวมใส่มายังช่อง อัพเกรด
  • ระบบจะแสดงรายละเอียดไอเทมที่ต้องใช้ในการตีบวกอย่าง Elunium หรือ Oridecon
  • หากมีไอเทมตามเงื่อนไขให้กดปุ่ม อัพเกรด ในระหว่างตีบวกสามารถเลือก เริ่มอีกครั้ง เพื่อตีบวกไอเทมต่อไป ทั้งนี้ระบบจะแสดงรายละเอียดค่าความสำเร็จเป็น Rate : %
Ragnarok Gravity ระบบตีบวก อัพเกรดไอเทมขั้นพื้นฐาน

อัตราความสำเร็จ +1 ถึง +10 ตีบวกแบบปกติด้วย Phracon, Emveretarcon, Oridecon และ Elunium

อุปกรณ์+1+2+3+4+5+6+7+8+9+10
อาวุธ Lv.1100%100%100%100%100%100%100%60%40%19%
อาวุธ Lv.2100%100%100%100%100%100%60%40%20%19%
อาวุธ Lv.3100%100%100%100%100%60%50%20%20%19%
อาวุธ Lv.4100%100%100%100%60%40%40%20%20%9%
เครื่องป้องกัน100%100%100%100%60%40%40%20%20%9%
รายการไอเทมอุปกรณ์โอกาส
Eluniumเครื่องป้องกัน+5 ขึ้นไป อุปกรณ์จะหายไปหากอัพเกรดล้มเหลว
Orideconอาวุธ+5 ขึ้นไป อุปกรณ์จะหายไปหากอัพเกรดล้มเหลว
Enriched Eluniumเครื่องป้องกัน+5 ขึ้นไป อุปกรณ์จะหายไปหากอัพเกรดล้มเหลว
Enriched Orideconอาวุธ+5 ขึ้นไป อุปกรณ์จะหายไปหากอัพเกรดล้มเหลว
HD Eluniumเครื่องป้องกัน +7 ขึ้นไปเมื่ออัพเกรดล้มเหลวขั้นลดลง อุปกรณ์ไม่หาย
HD Orideconอาวุธ +7 ขึ้นไปเมื่ออัพเกรดล้มเหลวขั้นลดลง อุปกรณ์ไม่หาย
Bradiumอาวุธ +10 ขึ้นไปอุปกรณ์จะหายไปหากอัพเกรดล้มเหลว
Carniumเครื่องป้องกัน +10 ขึ้นไปอุปกรณ์จะหายไปหากอัพเกรดล้มเหลว
HD Bradiumอาวุธ +10 ขึ้นไปเมื่ออัพเกรดล้มเหลวขั้นลดลง อุปกรณ์ไม่หาย
HD Carniumเครื่องป้องกัน +10 ขึ้นไปเมื่ออัพเกรดล้มเหลวขั้นลดลง อุปกรณ์ไม่หาย

กรณีต้องการตีบวกไอเทม +7 ขึ้นไป สามารถใช้ออฟชั่น Blacksmith Blessing ร่วมกับไอเทม Elunium, Oridecon, Enriched หรือ HD เมื่ออัพเกรดล้มเหลวอุปกรณ์จะไม่ถูกลดขั้นหรือถูกทำลาย

อัพเกรดระดับจำนวนที่ต้องใช้
+7 -> +8Blacksmith Blessing 1 ea
+8 -> +9Blacksmith Blessing 2 ea
+9 -> +10Blacksmith Blessing 4 ea
+10 -> +11Blacksmith Blessing 7 ea
+11 -> +12Blacksmith Blessing 11 ea

อัตราความสำเร็จ +1 ถึง +10 เมื่อตีบวกกับ Enriched Oridecon/Elunium

อุปกรณ์+1+2+3+4+5+6+7+8+9+10
อาวุธ Lv.1100%100%100%100%100%100%100%90%70%30%
อาวุธ Lv.2100%100%100%100%100%100%90%70%40%30%
อาวุธ Lv.3100%100%100%100%100%90%80%40%40%30%
อาวุธ Lv.4100%100%100%100%90%70%70%40%40%20%
เครื่องป้องกัน100%100%100%100%90%70%70%40%40%20%

อัตราความสำเร็จ +11 ถึง +20 เมื่อตีบวกกับ Bradium/Carnium

อุปกรณ์+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20
อาวุธ Lv.118%18%18%18%18%17%17%17%15%15%
อาวุธ Lv.218%18%18%18%18%17%17%17%15%15%
อาวุธ Lv.318%18%18%18%18%17%17%17%15%15%
อาวุธ Lv.48%8%8%8%7%7%7%7%5%5%
เครื่องป้องกัน8%8%8%8%7%7%7%7%5%5%

TAGS , ,