หน้าแรกGuidesRagnarok Gravity วิธีใช้ระบบ ตั้งร้านออฟไลน์

Ragnarok Gravity วิธีใช้ระบบ ตั้งร้านออฟไลน์

- Advertisement -

Gravity ผู้ให้บริการเกม Ragnarok Online อัปเดต Part Time System หรือระบบ ตั้งร้านออฟไลน์ ซึ่งผู้เล่นทุกอาชีพสามารถใช้งานระบบนี้ได้สำหรับขายไอเทมโดยไม่จำเป็นต้องออนไลน์ตัวละครทิ้งไว้

เควสระบบ Part Time

  • เงื่อนไข: Base Lv.40 ขึ้นไป (ทำได้อีกครั้ง 7 วันหลังสำเร็จเควส)
  • สิ่งที่ต้องใช้: ไม่มี

เริ่มต้นเควสให้เดินทางไปที่เมือง Alberta เข้าไปในสมาคมพ่อค้าที่เปลี่ยนอาชีพ Merchant ด้านในให้เดินเข้าวาปล่างคุยกับ Masha เพื่อรับเควสมีทั้งหมด 3 เควส ดังนี้

  1. เควสพื้นฐาน : เป็นเควสประเภทส่งของตามเมือง จะได้ใบ Parttime Lv.1
  2. เควสทั่วไป : จะเป็นเควสตามหา NPC จะได้ใบ Parttime Lv.2
  3. เควสเดี่ยว : จะเป็นเควสล่ามอนสเตอร์ จะได้ใบ Parttime Lv.3

เควสพื้นฐาน : จะเป็นการส่งของตามเมืองต่างๆ โดย NPC จะทำการสุ่มทั้งหมด 4 เมือง ได้แก่ เมือง Prontera (พิกัด Prt_in 56, 57) – เมือง Payon (พิกัด 140 , 174) – เมือง Comodo (พิกัด 128, 171) – เมือง Aldebaran (พิกัด 97,55) และ เมือง Morocc (พิกัด 162,258)

เมื่อได้รับ Receipt แล้วให้กลับไปคุยกับ Masha จะได้รับใบ Buying Store 1 Day Parttime หรือใบ Vending 1 Day Parttime ขึ้นอยู่กับเควสที่เรารับว่าจะเลือกไอเทมชิ้นไหน

เควสทั่วไป : เป็นการไปหา NPC ตามพื้นที่ต่างๆ เพื่อทำภาระกิจ ตัวอย่างเช่น ให้ไปตามหา Elbery ในแผนที่ Sphinx ใต้ดินชั้น 3 ที่เมือง Morroc

เควสเดี่ยว : กำจัดมอนสเตอร์ตามที่ NPC กำหนดแบบการสุ่ม ตัวอย่างเช่น ให้ไปกำจัด Eremes Guile 3 ตัว ในแผนที่ Biolab ชั้น 3

ถ้าหากต้องการหาซื้อใบอีกให้เลือกที่หัวข้อ “แก้ปัญหาด้วยเงิน” ราคาจะมีทั้งหมดตามระดับต่างๆ ดังนี้

  • LV.1 ใช้ 500,000 Zeny
  • LV.2 ใช้ 1,000,000 Zeny
  • LV.3 ใช้ 1,500,000 Zeny

ที่มา – RO gnjoy

- Advertisement -

เกมไกด์