หน้าแรกGuidesRagnarok Online รวมเควสสกิลเสริมอาชีพ Merchant

Ragnarok Online รวมเควสสกิลเสริมอาชีพ Merchant

- Advertisement -

สำหรับสกิลเสริมของอาชีพ Merchant มีความสำคัญอย่างมากซึ่งผู้เล่นเกม Ragnarok Online ทุกคนที่เล่นสายอาชีพพ่อค้าต้องเรียนรู้ไว้เพราะมีประโยชน์ในการเก็บเวล แต่จำเป็นต้องทำเควสเพื่อเรียนรู้สกิลต่างๆ อย่างเช่น Cart Revolution (ฟาดรถเข็น), Change Cart และ Crazy Uproar รวมเควสสกิลเสริมอาชีพ Merchant

Crazy Uproar

รายละเอียด: เพิ่ม STR 4 เป็นเวลา 5 นาที
เงื่อนไข: อาชีพ Merchant Job Lv.15 ขึ้นไป
สิ่งที่ต้องใช้

 • Pearl x 7 หาได้จาก Myst Case (กล่องของขวัญ), Sea Otter (แมวน้ำ)
 • Banana Juice x 1 หาได้จาก (เควสทำน้ำผลไม้)
 • Mushroom Spore x 50 หาได้จาก (Spore, Poison Spore)

จุดรับเควสเมือง Alberta
คุยกับ Necko พิกัด (83,96)

Change Cart

Ragnarok Online รวมเควสสกิลเสริมอาชีพ Merchant

รายละเอียด: เปลี่ยนรูปทรงของรถเข็น
เงื่อนไข: อาชีพ Merchant Job Lv.30 ขึ้นไป
สิ่งที่ต้องใช้

 • Trunk x 50 หาได้จาก (Myst, Willow)
 • Iron x 10 หาได้จาก (Skel Worker, Orc Lady)
 • Animal Skin x 20 หาได้จาก (Smokie, Yoyo, Bigfoot)

จุดรับเควสเมือง Alberta
คุยกับ Shyailron พิกัด (119,221)

Cart Revolution

รายละเอียด: โจมตีศัตรูโดยใช้รถเข็น
เงื่อนไข: อาชีพ Merchant Job Lv.35 ขึ้นไป
สิ่งที่ต้องใช้

 • Grape Juice x 2 หาได้จาก (เควสทำน้ำผลไม้)
 • Iron x 20 หาได้จาก (Skel Worker, Orc Lady)
 • Sticky Mucus x 30 หาได้จาก (Hode, Hydra)
 • Fly Wing x 5 หาได้จาก (ร้านค้า)
 • Tentacle x 6 หาได้จาก (Hydra)

จุดรับเควสเมือง Alberta
คุยกับ Gershuan พิกัด (232,106)

- Advertisement -

เกมไกด์