Ragnarok Online วิธีใช้ระบบธนาคาร (Bank) ฝากถอนเงินในไอดี

Ragnarok Online

สำหรับใครที่ยังไม่รู้ Gravity ผู้ให้บริการเกม Ragnarok Online ได้อัพเดทเพิ่มระบบ Bank System หรือระบบธนาคาร ช่วยให้ผู้เล่น RO สามารถฝากถอนเงินในไอดีได้อย่างสะดวกมากขึ้น หากมีหลายตัวละครและต้องการโอนเงินไปอีกตัวละครในไอดีเดียวกันได้ทันที

วิธีใช้ระบบธนาคาร ในเกม Ragnarok Online

การเปิดใช้ระบบธนาคาร (Bank System) ให้ไปที่เมนูมุมซ้ายบนของหน้าจอ คลิกที่ไอคอนรูปถุงเงิน (Z) หรือกดปุ่มคีย์ลัด Crtl + B จะมีหน้าต่าง Zeny Storage ปรากฎขึ้นมาดังรูป

วิธีใช้ระบบธนาคาร ในเกม Ragnarok Online

ในหน้าต่าง Zeny Storage จะประกอบด้วย จำนวนเงินที่มีอยู่ในคลัง และ เงินที่มีอยู่ในตัวละคร หากต้องการฝากเงินให้ป้อนจำนวนเงินที่ต้องการแล้วกดปุ่ม Deposit เงินจะถูกฝากเข้าคลังไว้

ยกตัวอย่างเช่น ในไอดีมีตัวละครพ่อค้ากับนักดาบ เมื่อนำเงินของพ่อค้าฝากเข้าระบบธนาคาร พอเปลี่ยนไปเล่นตัวนักดาบเราสามารถกดปุ่ม Withdraw ถอนเงินออกมาใช้ได้ทันที โดยไม่ต้องใช้ไอดีอื่นมาเปิด 2 จอ โอนเงินระหว่างตัวละครให้ยุ่งยากอีกต่อไป

ระบบธนาคาร ฝากสูงสุดได้เท่าไหร่

สำหรับระบบธนาคารในเกม Ragnarok Online ผู้เล่นสามารถฝากเงินสกุลเงิน Zeny ได้สูงสุด 2,100,000,000 Zeny

ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!

Twitter Facebook