หน้าแรกGuidesRagnarok X: Next Generation – RoX วิธีเปลี่ยนชื่อตัวละคร

Ragnarok X: Next Generation – RoX วิธีเปลี่ยนชื่อตัวละคร

- Advertisement -

ชื่อแรกที่ตั้งพร้อมกับสร้างตัวละครอาจไม่โดนใจ แต่ผู้เล่นเกม Ragnarok X: Next Generation สามารถเปลี่ยนชื่อใหม่ของตัวละครได้ ซึ่ง วิธีเปลี่ยนชื่อตัวละคร ในเกม RoX ต้องใช้สกุลเงิน Crystal โดยการเดิทางไปที่เมือง Alberta เพื่อซื้อใบเปลี่ยนชื่อจาก NPC ร้านเดียวกันที่ขายไอเทมรีสกิลและสเตตัส

RoX วิธีเปลี่ยนชื่อตัวละคร

เริ่มต้นให้ผู้เล่นเดินทางไปที่เมือง Alberta หรือเมืองพ่อค้า โดยสามารถวาปผ่าน Kafra ได้เลย จากนั้นให้เดินมาตรงกลางเมืองใกล้สมาคมพ่อค้า

คุยกับ NPC Crystal Merchant เลือกเมนู Crystal Shop เป็นร้านเดียวกันที่ขายไอเทมรีสกิลและสเตตัส ให้เลือก Character Rename Card (บัตรเปลี่ยนชื่อตัวละคร) ราคา 10000 Crystal

ให้เปิดหน้าสถานะตัวละคร คลิกปุ่มไอคอนดินสอหลังชื่อ จะมีหน้าต่างใหม่แสดงขึ้นมา ให้ตั้งชื่อใหม่ใน Enter player name แล้วกดปุ่ม determine โดยระบบจะมีข้อความแจ้งเตือนการเปลี่ยนชื่อเก่าเป็นชื่อใหม่ จากนั้นกดปุ่ม Confirmation (ยืนยันการเปลี่ยนชื่อ)

สำหรับการเปลี่ยนชื่อตัวละครในเกม RoX หลังจากจัดการเปลี่ยนชื่อแล้ว ผู้เล่นต้องรออย่าง 72 ชั่วโมง หากต้องการเปลี่ยนชื่อใหม่อีกครั้ง แต่คงไม่มีใครเปลี่ยนกันบ่อย เพราะราคาของบัตรค่อนข้างแพงพอสมควร

- Advertisement -

เกมไกด์