SMARTPHONE

ติดตามทุกความเคลื่อนไหวของ Smartphone ตลาดเกมมือถือที่มีแนวโน้มเติบโตขึ้นทุกปี โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อุดมสมบูรณ์ไปด้วยกลุ่ม whale สร้างรายได้ให้ผู้พัฒนาเกมอย่างมหาศาล

บทความแนะนำ